kripto para bayan doktor Pinterest takipçi satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Nakitbahis
10.6 C
Londra
Cumartesi, Nisan 1, 2023

Piyasadan haberler

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ADESE,ITTFH, Şirketin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası tarafından üzerinde Vefa (Geri alım hakkı ) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 Renk Projesinin , kat karşılığı yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda Konya’da mukim Konya Okkalar İnşaat A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. 7 Renk Projesi , mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış durumdaki 303 adet konuttan oluşmaktadır.

ALCAR, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 05.11.2021 tarihinde; Şirketin Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İmes Sanayi Sitesi, Esenşehir Mah. 3. Cadde No.2, 34760 Ümraniye – İSTANBUL adresindeki fabrikasında kurulu bulunan panel radyatör üretim hattındaki üretime 28.02.2022 tarihi itibariyle son verilmesine, panel radyatör üretim hattı ve yardımcı ekipmanlarının KDV dahil 2.655.000 USD satış bedeli karşılığında SANICA ISI SANAYİ A.Ş.’ye satılması için satış sözleşmesi imzalanmasına, satış sözleşmesi çerçevesinde satış işlemlerinin yürütülmesine ve tamamlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda Isıtma Ürünleri Fabrikası’ndaki panel radyatör üretim faaliyetleri ile ilgili 31 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 4,2 milyon TL ödeme yapılacaktır. Şirketimizin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan panel radyatör üretim hattı ve yardımcı ekipmanlarının değeri yaklaşık 3,4 milyon TL’dir. Satışın gerçekleşeceği tarihte satış geliri ile finansal tablolarda bulunan değer arasında fark dönem karına yansıyacak olup, satışa konu üretim hattı ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar içindeki payı %0,4’tür.

BNTAS, Şirketin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kararına istinaden; sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş’ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle; Ofset tesislerimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi; İlgili yatırımlar için gerekli finansmanın karşılanması amacı ile şirketin mevcut özkaynakları yanında alternatif finansal kaynakların araştırılması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması. Yatırımlar ile ilgili özellikle yerli firmaların ağırlıkta olmasına önem verilerek yerli ve yurt dışı firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu’na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi; bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu’na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN’a yetki verilmesine karar verilmişti; Bu kapsamda yapılan çalışmalar; 08.09.2021 tarihli bildiriminden sonra ki gelişmeler; Sebatier firmasına siparişi verilen otomatik double makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattı 2021 Eylül ayında teslim alınmış olup montajı devam etmektedir. Kutu tesislerinde iki üretim tesisinin birleştirilmesi amacıyla başlanan inşaat devam etmektedir. Diğer planlanan yatırımlar öncelik sırasına göre belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir.

BOBET, Baltalimanı Çayır Caddesi N28-1 Sarıyer-İstanbul adresindeki Baltalimanı Mobil Hazır Beton Üretim tesisinin mevcud projedeki işin bitmesi sebebi ile 05/11/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BUCIM, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artışı ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni 02.11.2021 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil, 05.11.2021 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

DENFA, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Murat KULAKSIZ’ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

DOKTA, Doktas Dokumculuk payları, 08.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar’da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 116.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %5 olarak dikkate alınacaktır.

EGEEN, 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

ENKAI, Yönetim Kurulu, 30.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2021- 30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.120.000.000.- TL’sının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 05.01.2022 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 20,00 net % 17 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

FROTO, 14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarında ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporun da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarından Ford Motor Company’nin aldığı önlemler ve şirketin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmaları sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikasında 6 – 17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise üretime devam edilecektir. Üretime ara verilmesi nedeniyle son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporunda yer verilen 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve toplam satış beklentilerinde (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalış olacağı öngörülmektedir.

FRİGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 03.11.2021 tarihinde aynı anda başlayan % 850 oranındaki bedelli sermaye artırımı ile % 152,25225 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.11.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 17.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.

GENIL, Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik TÜRKAK tarafından akreditasyonlu denetim firması tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Şirketin İdari ve satış-pazarlama alanlarında sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin kapsamı üretim alanlarına yönelik olarak da genişletilmiştir.

GLRYH, Genel kurul toplantısı gündem madde 4: “Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı “Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kuru1u’nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 56.805.152,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar edilmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum” dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 308.036 ret oyuna karşılık 4.624.615,29. olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.”

IHGZT, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 3 Parselde kayıtlı toplam 9.270,42 m² alana sahip arsa yatırım amaçlı olarak 52.565.000 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır.

 IHGZT, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 4 Parselde kayıtlı toplam 5.562,64 m² alana sahip arsa yatırım amaçlı olarak 31.506.793 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır.

IHGZT, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 5 Parselde kayıtlı toplam 3.708,77 m² alana sahip arsa yatırım amaçlı olarak 21.006.473 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır.

ISBIR, Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin paylarının halka arzı ile ilgili İzahname/İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulun’nca onaylanarak, 04.11.2021 tarih 2021/54 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.

 ISBIR, Şirketin kuruluşunda büyük emeği geçen, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve 16.06.2021 tarihinden itibaren görevini yönetim kurulu başkan vekili olarak sürdüren Sayın Osman Atay Kuzucuoğlu vefat etmiştir.

ISYAT, Şirket ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasındaki Risk Yönetimi Sistemleri Hizmet Alım Sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

KCHOL, Şirketin 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ilişkin dokuz aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

KERVN, Şirkete Zeynep Tümer tarafından açılan bağımsız denetçi atanması talepli davada İstanbul 20.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 19.10.2021 tarihli 2021/475 E. 2021/757 K. sayılı kararı neticesinde Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş’nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.

MGROS, Yatırımcıları ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketin 01 Ocak – 30 Eylül 2021 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2021 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu ve basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitesine yüklenmiştir.

ODAS, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, takip eden ilk Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

RYGYO,,Şirketin portföyünde yer alan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 515 Ada 9 Parsel üzerindeki 15.601 m2’lik arsanın üzerinde bulunan 7.800 m2’lik deponun 1.293 m2’lik depolama alanı Işık Ahşap Profil Lojistik Sanayi Ticaret A.Ş.’ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 300.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO, Şirketin portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel üzerindeki 6.433,40 m2 arsa üzerinde bulunan 8.906 m2 deponun 1.000 m2’lik depolama alanı “Anitaş Lojistik Hizmetleri A.Ş.”ye 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 600.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

SERVE, Şirketin, tapu kayıtları üzerinde bulunan T.İş Bankası A.Ş.’nin 2.000.000.-TL (ikimilyonTürkLirası) tutarındaki ipotek kaydının kaldırılması ile ilgili gerekli ipotek fek yazısı alınmış ve Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılan müracaatı ile 05.11.2021 tarihi itibariyle ipotek kaldırılmıştır.

TEZOL, KAP’ta 04.11.2021 tarihinde 975000 numaralı bildirim ile yayınlanan mali tablolarda KAP şablonunda yer alan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu dönem başlıkları sehven girilmiştir. Mali tablolarda rakamsal hata bulunmamakla birlikte dönem başlıkları düzeltilmiş tablolar tekrar gönderilecektir.

TEKTU, Şirketin 05.11.2021 tarihinde yapmış olduğu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.10.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında 2020 yılı dönem net zararının SPK mevzuatı gereği geçmiş yıl zararlarına ilavesi 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmuş ve oy biriliği ile karar verilmiştir.

TKFEN, İlgi açıklamalarımızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım’ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi (Proje) için yapılan hazırlık çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilerek, son olarak 28 Mayıs 2021 tarihli açıklamamızda ise, Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu ve ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada Proje çalışmalarının durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir. Danıştay 6. İdare Mahkemesinin temyiz incelemesi neticesinde, temyiz istemimizin reddi ile ÇED Olumlu Kararının iptaline dair ilk derece mahkemesince verilen kararın onanmasına ve karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına karar verilmiş olup, mahkemenin bu kararı çerçevesinde Proje çalışmalarına devam edilmemesine karar verilmiştir.

YEOTK, Şirketin ile HAS-KAR Harita Kadastro Müh. Taah. Ve Tic. Limited Şirketi arasında bugün (05.11.2021) Eskişehir Koçtaş GES anahtar teslimi yapım işi için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 722.112 USD’dir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here